Sjukgymnastik

Företagets leg. sjukgymnast/fysioterapeut Fredrik Widén har en gedigen yrkeserfarenhet och arbetar med god medicinsk kvalitet, likvärdighet och med en helhetssyn på patienternas livssituation, hälsotillstånd och rehabiliteringsbehov.

Du erbjuds behandling av:

- Ryggskott

- Nackspärr

- Huvudvärk

- Yrsel

- Led- och muskelvärk

- Idrottsskador

Du erbjuds även rådgivning kring träning och fysisk aktivitet samt att du får information så du kan vara delaktig i valet av insats, samt stimuleras till egenvård för bättre hälsa. Exempel på behandlingsmetoder är lossa på låsningar i rygg och nacke, stötvåg, massage, träning, akupunktur (se även behandlingsmetoder i menyn till vänster).

Arbetet utförs med kontinuitet, professionellt bemötande och omhändertagande som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Företaget har ett nära samarbete med professionerna inom Aros Hälsoteam. Verksamheten och lokalen är tillgänglig för personer med alla typer av funktionsnedsättningar.

Ett förstagångsbesök tar vanligtvis cirka 45 minuter och innehåller undersökning, bedömning och behandling.

• Ingen remiss behövs

• Kostnad för nybesök: 600 kr

• Kostnad för återbesök: 515 kr


Välkommen!!!

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i leder, muskler och nerver i hela kroppen.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, led- och nervmobilisering, ledmanipulation och stabiliseringsträning.

Fredrik Widén, examen OMT steg 2, 2002. Examen OMT steg 3, 2004.

MDT/McKenzie

MDT är en förkortning av mekanisk diagnostik och terapi. MDT kallas också för McKenziemetoden. McKenziemetoden är en unik, logisk och grundlig genomgång av dina problem i nacke, rygg, leder och muskler.

Genom metodens tre steg (undersökning, behandling, förebyggande) får du möjlighet att hjälpa dig själv.

Fredrik Widén, vidareutbildning i McKenzie kurs A-E, 2007-2011.

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin tar upp frågor kring fysisk aktivitet, särskilt de mentala och fysiska effekterna av idrottsutövande.

Idrottsmedicin handlar både om att förbättra elitidrottares prestationsförmåga, rehabiliteringsformer efter uppkommen skada i samband med idrott, men också om olika motionsformer, fysisk aktivitet hos olika sjukdomsriskgrupper samt övriga friskvårdsinsatser.

Fredrik Widén, vidareutbildning i idrottsmedicin och idrottsrehabilitering, 2013.

Träning

Fysisk aktivitet och olika former av träning är en viktig del av sjukgymnastiken och ingår ofta självständigt eller som ett komplement till annan behandling. Det finns gott om vetenskapliga studier som stödjer nyttan av fysisk aktivitet vid en mängd olika sjukdomar och besvärstillstånd.

Vid många smärttillstånd som beror på att en muskel eller led är överansträngd, kan specifik träning av lokal stabiliserande muskulatur ge avlastning och indirekt smärtlindring. Du får anpassade övningarna efter dina besvär, möjligheter och mål för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Fredrik Widén, leg. sjukgymnast/fysioterapeut, examen vid Karolinska Institutet 1997.

Akupunktur

Akupunktur är en etablerad metod för smärtlindring utan biverkningar och kan användas mot smärta över hela kroppen.

Akupunktur kan även användas framgångsrikt mot olika former av huvudvärk, t.ex. migrän.

Fredrik Widén, grundkurs i akupunktur 1999.

TENS

Elektricitet används för att frisätta endorfin och blockera smärtsignaler på ryggmärgsnivå.

Ger smärtlindring utan biverkningar och kan vara bra som komplement eller alternativ till värktabletter.

Ultraljud

Ultraljud använder man för att påskynda läkningsprocess vid sen-, muskelskador och benhinneinflammation.

Under behandling absorberas delvis ultraljudsvågorna av vävnaderna i det skadade området. Det gör att cellerna sätts i rörelse och skapar värme. Värmen ökar blodcirkulation och på det sättet når näringsämnen senan, muskeln eller hinnan och kan påbörja läkningsprocess.

Övriga tekniker för smärtlindring
t.ex. klassisk massage

Smärta kan lindras på många olika sätt t.ex. genom djup och ytlig värmebehandling samt genom massage. Behandlingarna ökar blodcirkulationen, mjukar upp muskler och leder, är fria från biverkningar och används oftast som en del i den övriga behandlingen.

Fredrik Widén, kurs i klassisk massage, diplomerad massör, 1996.

Fredrik Widén

Leg. sjukgymnast/fysioterapeut

Farledsgatan 5, 722 10 Västerås

021-475 28 00
070-626 80 71

fredrik@halsorehab.se

www.halsorehab.se