Samarbete och lokal ihop med Aros Hälsoteam
På Lillåudden vid Residens Mälaren, Farledsgatan 5, i Västerås

Fredrik Widén

Leg. sjukgymnast/fysioterapeut

Farledsgatan 5, 722 10 Västerås

021-475 28 00
070-626 80 71

fredrik@halsorehab.se

www.halsorehab.se